AMINTEC
Pracownia Projektowa


Firma AMINTEC Pracownia Projektowa jest prywatną pracownią projektową działającą od 1993 roku. Projekty w zakresie wszystkich branż wykonują projektanci z uprawnieniami i z długoletnim doświadczeniem w projektowaniu.

Przyjmując zlecenie biuro projektów zobowiązuje się dopełnić niezbędną dokumentację formalno-prawną od decyzji o warunkach zabudowy, wykonania projektu łącznie z kosztorysami, aż do pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót lub oddania budynku do użytkowania.

Pracownia opracowuje projekty w zakresie wszystkich branż dla budownictwa  mieszkalnego  jedno  i wielorodzinnego, budownictwa ogólnego jak również sieci podziemnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych, teletechnicznych. Wykonujemy projekty dróg, ulic, chodników, parkingów i zjazdów, boisk itp.

Firma AMINTEC jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Copyright (c)2009-2013 AMINTEC