AMINTEC
Pracownia Projektowa

Wybrane realizacje oraz nasze referencje

W naszej ponad 18-letniej historii działalności zrealizowaliśmy wiele projektów z różnych dziedzin budownictwa. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje Pracowni Projektowej AMINTEC z ostatnich lat, które pokazują nasze możliwości i osiągnięcia.

Oprócz poniższych realizacji projektowaliśmy liczne budynki mieszkalne, jednorodzinne, mieszkalno-usługowe a także hale i magazyny.


Realizacje:

Urząd Gminy w Żabnie od 1992r do 1998r:

 • modernizacja kotłowni w Szkołach Podstawowych w Siedliszowicach, Otfinowie, Gorzycach, Pasiece Otfinowskiej, Odporyszowie, Łęgu Tarnowskim, Żabnie,
 • koncepcja kanalizacji sanitarnej dla m. Łęg Tarnowski,
 • Sieć wodociągowa zasilająca osiedle domków jednorodzinnych w Żabnie,
 • Sieci gazowe średnioprężne i niskoprężne w m. Żabno, Fiuk i Czyżów.

Urząd Gminy w Ciężkowicach od  1992r do 1998r - modernizacje kotłowni w obiektach budynków gminnych , mieszkalnych oraz szkół.

Urząd Gminy w Pleśnej w latach 1996-1998, m.in. modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Janowicach i w Pleśnej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. E. Szczeklika w Tarnowie – modernizacje kotłowni w podległych Ośrodkach Zdrowia w Tarnowie.

Urząd Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej od 1996r:

 • projekty kotłowni gazowych w przedszkolu nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i w Smęgorzowie,
 • projekty kotłowni gazowych w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie i w Sutkowie,
 • projekty modernizacji ulic w Dąbrowie Tarnowskiej- ulica Św. Alberta Chmielowskiego, ulica  Spadowa ul. Garbarska , ul. Ręgorowicza , ul. Nadbrzeżna, ul.Czernia, ul. Ogrodowa w zakresie dróg, chodników, parkingów z budową kanalizacji opadowej, oświetlenia  i przebudową urządzeń podziemnych kolidujących z budową ulic.
 • projekt budowy chodnika i oświetlenia w m. Morzychna, parking w m. Żelazówka
 • projekt modernizacji budynku WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej z sieciami podziemnymi.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, 2007 rok - termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudzkiego 33, budynku Zespołu  Jednostek Wspomagających Rodzinę ul. Piłsudzkiego 5.  Nominacja do tytułu Modernizacja Roku 2007r

Urząd Gminy Łapanów, 2009r -budynek Szkoły Podstawowej w m. Sobolów, budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Łapanów- kompleksowa przebudowa instal. gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej modernizacja kotłowni z inst. kolektorów słonecznych.

GRI Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o o Kraków - projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie – ul. Nowy Świat 30.

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o w Tarnowie, od 1993 roku m.in.:

 • kompleksowe projekty sieci gazowych n/c i s/c z przyłączami dla całego Rejonu Gazowniczego –Rozdzielnie Gazu- Tarnów, Bochnia, Dębica, Pilzno, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska
 • sieć gazowa- Tarnów ul. Romanowicza , Zamkowa, Klikowska, Czarna Droga , i inne ., Brzesko- ul. Na Górkach, Bagienna, w m. Mokrzyska  i inne, Dębica- Świętosława, Tysiąclecia, Mickiewicza, Szalay Groele, Grunwaldzka, Legionów, Rondo i inne. , Bochnia-ul. Podedworze i inne.  Dąbrowa Tarnowska- ul. Zagumnie, Nadbrzeżna,w m. Mędrzechów ,w m. Bolesław i inne.

Urząd Gminy Radłów, 2002r - projekt kompleksowy Budowy  chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975.

Urząd Miejski w Gorlicach od 2002r - kompleksowy projekt przebudowy ulicy Krasińskiego, ul. Korczak-boczna,, budowa chodnika z zatoką autobusową w m. Gorlice.

Urząd Miejski w Czchowie, 2003r - kompleksowy projekt budowy chodnika z odwodnieniem w m. Tymowa  i m. Tworkowa.

Urząd Gminy Szczucin, 2003r - kompleksowy projekt remontu drogi, sieci gazowej śc z przyłączami ul. Świerkowa w Szczucinie.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie, od 2001r - kompleksowe projekty przebudowy dróg z przebudową urządzeń podziemnych- ul. Mościckiego,ul. Okrężna -boczna, ul. Klasztorna, Al. Piaskowa, ul. Krzyska, ul. Wyszyńskiego, ul. Marii Dąbrowskiej, rondo przy ul. Szujskiego, rondo przy ul. Lwowska- Okrężna. Parking przy ul. Solidarności.

Urząd Gminy Lisia Góra od 2002r - kompleksowe projekty : drogi gminnej w Pawęzowie, chodnika w m. Zaczarnie, parkingi z drogą dojazdową w Starych Żukowicach.

Urząd Miasta Tarnowa: projekty kompleksowe przebudowy sieci wod-kan hali sport. i Internatu ZSAiS ul. Pszenna, izolacji ścian fundamentowych budynków UM., budynków szkół, projekty termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli wraz z przebudową instalacji wewn.c.o. ,projekt rozbiórki budynku przy pl. Rybnym w Tarnowie, projekt drenażu cmentarza w Krzyżu.

Urząd Gminy Tarnów:

 • kompleksowy projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Zgłobice, m Błonie, m. Łękawka. , projekty przebudowy kotłowni   w Szkołach w Zbylitowskiej Górze, Woli Rzędzińskiej, w Tarnowcu i w przedszkolu w Tarnowcu.
 • Projekty termomodernizacji w budynkach szkół w m. Tarnowiec, m.Wola Rzędzińska i w m. Biała.

Urząd Gminy Borzęcin, od 2002r - kompleksowy projekt sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jagniówka i m. Łęki.

Urząd Miejski w Pilżnie, 2002r - kompleksowy projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3-go Maja w Pilżnie.

Urząd Gminy Ryglice, od 2008r - projekt remontu sportowego boiska klubu KS Ryglice w m. Joniny, kompleksowy projekt budowy boiska trawiastego , drenażu szkoły i boiska, kanalizacja opadowa przy Szkole Podstawowej w m. Joniny, Projekt  termomodernizacji budynku OSP w m. Joniny.

Urząd Gminy Szczurowa, 2008r - kompleksowy projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Szczurowa.

Copyright (c)2009-2013 AMINTEC